Ďakujeme, že ste nás navštívili. Sme vďační, že ste tu.

Pre tím i9 je pozdvihnutie vedomia na vyššiu úroveň kľúčom k lepšiemu životu na tejto planéte. Keď vibrujeme na vyššej úrovni, cítime sa šťastnejší, ľahší a žiarivejší. Život plynie. Energia prúdi. 

Komunita i9 je tím zanietených Bytostí, ktorým záleží na zvyšovaní vibrácií a podpore dobra. Veríme, že naše produkty a riešenia prispievajú k dosiahnutiu tohto cieľa a dúfame, že objavíte niečo, čo vám pomôže na vašej ceste a zlepší kvalitu vášho života.

 

i9living – naše PREČO, AKO a ČO


Veríme v harmonické vzťahy.

Veríme, že každý človek je spolutvorcom, a keď preberáme zodpovednosť za seba a svoje činy, vyrovnávame vzťahy so všetkým okolo nás. Robíme to tak, že vytvárame praktické riešenia, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu života všetkých bytostí.

To, čo si najviac ceníme, je
HARMÓNIA a ROVNOVÁHA

Snaha o vnútornú rovnováhu a harmonické prostredie.
DOBRÉ MEDZIĽUDSKÉ VZŤAHY

Úcta, otvorenosť, harmonické spojenie so sebou samým a s okolím.
DÔVERA

Čestnosť, integrita, úprimná komunikácia.
ZODPOVEDNOSŤ

Zodpovednosť voči všetkým bytostiam a udržateľná orientácia.
KVALITA

Udržiavanie vysokej úrovne kvality výrobkov a služieb.
KONGRUENCIA

Konanie v súlade s našimi hodnotami.
Radosť a oslava života

 

i9 informovaná fľaša - pôsobenie u nás v SR


Našou inšpiráciou je pomáhať ľudom dostať sa k možnostiam a pomôckam v rámci bežného života, ktoré harmonizujú a napomáhajú prinášať do života rovnováhu, celistvosť a vitalitu. Tento proces podporujeme cez technológie, ktoré to umožňujú. Chceme distribuovať  jednoduché a praktické výrobky, ale predovšetkým výrobky s pridanou hodnotou, ktoré zlepšia kvalitu života a prispejú k zdraviu všetkých živých bytostí. O to sa opiera náš zámer. 

Veríme, že prostredníctvom aplikácie jedinečnej technológie informovania TP, ktorá má pozitívny vplyv na energo-informačné pole živých organizmov, dostávame k ľudom informácie a inšpirujeme ich preskúmať poznatky zákonov samotného vesmíru. Som presvedčený, že informované a energetické výrobky spoločnosti POZNIK a ich funkčnosť, výrazne prispievajú k harmonizácií a vyľadeniu nášho energetického systému. Preskúmanie charakteru takýchto javov nás môže viesť k poznaniu, pochopeniu a porozumeniu našich hlbších schopností. Ide hlavne o naše samoliečebné a samočistiace schopnosti a dané inteligentné vlastnosti nášho tela...

Téma do akej zasahuje väčšina nášich výrobokov svojim charakterom ,sa týka fyzikálnych zákonitostí na úrovni kvanta. Preto chceme podporiť našou činnosťou poznanie v tejto oblasti a tým sprostredkovávať informácie týkajúce sa i životnej sily každej jednej bytosti.

S úctou k Vám

Ľuboš Bielčik

Distribúcia a predaj v Slovenskej Republike