Motivácia výrobcu i9 

 

Našim poslaním je ponúknuť ľuďom po celom svete jednoduchý a priamy prístup k lepšie štruktúrovanej (živej) pitnej vode a sprístupniť kvalitnú pitnú vodu všetkým živým bytostiam.

Sme motivovaní úprimným želaním navrhovať, vyrábať a distribuovať esteticky príjemné výrobky, ktoré sa jednoducho používajú v praxi a zlepšujú kvalitu života. Všetky produkty i9 sú navrhnuté v spolupráci s prírodou a s dôrazom na jedinečnú technológiu informovania.

Prečo

Pretože naše telo, myseľ a duch sú aktívne každý deň, na každom kroku našej cesty. Prišli sme do tohto života robiť dobré veci, úžasné veci! Našou povinnosťou a zodpovednosťou je neustále zvyšovať kvalitu a čistotu života. Aby sme to dosiahli, musíme dosiahnuť optimálnu úroveň. Príroda nám poskytla potrebné informácie.

Voda - najčistejší zdroj energie a informácií. Sila v nás všetkých. Sila života s každou kvapkou.

 

Správa spoluzakladateľa i9

 

Som nadšenec, ktorý verí v nekonečné možnosti, muž hlbokej viery. Moja viera nie je založená na predpokladoch, ale na základoch rozsiahleho výskumu, vedeckých poznatkov a osobných skúsenostiach.

Posledných 30 rokov som sledoval a pátral po pravde, spiritualite a zmyslu života, ktorý kombinuje vedu, náboženstvá a filozofie. Na mojej ceste som navštívil mnoho krajín a zažil mnoho skúseností. Zistil som, že odpovede na moje otázky možno nájsť len v sebe samom.

Na svojich cestách som študoval a niekedy som sa tiež stretol s mnohými inšpiratívnymi ľudmi. Jedným z nich bol vynálezca technológie informovania, pán Poznik. Asi tri roky som študoval postupy spojené s prenosom informácií a kódovaním produktov. Nasledoval som svoje výsledky a premýšľal o najlepšom spôsobe, ako použiť túto úžasnú technológiu a dostať ju k ostatným ľuďom.

V roku 2011 som si s mojimi partnermi dal jasný cieľ: "Ľuďom ponúknuť jednoduchý a priamy prístup k lepšej kvalite a štruktúre pitnej vody"

Joseph Rain,
Spoluzakladateľ i9

 

Zámer a motivácia distribútora SR

 

Pomáhať ľudom dostať sa k možnostiam, ako v rámci bežného života vyladiť a harmonizovať naše bioenergetické pole cez technológie, ktoré to umožňujú. Chceme distribuovať  jednoduché a praktické výrobky, ale predovšetkým výrobky s pridanou hodnotou, ktoré zlepšia kvalitu života a prispejú k zdraviu všetkých živých bytostí. O to sa opiera náš zámer. 

Veríme, že prostredníctvom aplikácie jedinečnej technológie informovania TP, ktorá má pozitívny vplyv na energo-informačné pole živých organizmov, dostávame k ľudom informácie a inšpirujeme ich preskúmať poznatky zákonov samotného vesmíru. Som presvedčený, že informované a energetické výrobky spoločnosti POZNIK a ich funkčnosť, výrazne prispievajú k harmonizácií a vyľadeniu nášho energetického systému. Preskúmanie charakteru takýchto výrobkov nás môže viesť k poznaniu, pochopeniu a porozumeniu našich hlbších schopností. Ide hlavne o naše samoliečebné a samočistiace schopnosti a dané inteligentné vlastnosti nášho tela...

Téma do akej zasahuje náš výrobok svojim charakterom sa týka fyzikálnych zákonitostí na úrovni kvanta. Preto chceme podporiť našou činnosťou poznanie v tejto oblasti a tým sprostredkovávať informácie týkajúce sa i životnej sily každej jednej bytosti.

S úctou k Vám

Ľuboš Bielčik

Distribúcia a predaj v Slovenskej Republike