Všetko na tejto planéte nesie určitý kód alebo informácie.

Všetko vo vesmíre má vibrácie, vlny a to zahŕňa aj živé organizmy. Energia každého živého tvora je jedinečná, rovnako ako odtlačky prstov sú jedinečné pre každého jednotlivca. Každá látka vydáva svoje vlastné informácie, jemné vibrácie. Homeopatia a bio-energia fungujú na základe tohto princípu. Zatiaľ čo informácie v látkach, ktoré obsahujú homeopatické lieky, sa môžu preukázať ako funkčné, nemusí to byť prípad samotných látok.

Pomocou špeciálneho zariadenia môžu byť tieto veľmi jemné vibrácie v rámci látok zachytené, uskladnené a určené na špecifické použitie. Informácie môžu byť "vytlačené" do rôznych materiálov: sklo, kov, plast ...  Informácie sa už viac ako polstoročie prekladajú do čísel.

Prostredníctvom presnej implementácie TP technológie sa dajú špecifické informácie o energii (vibrácie) vybrať, zväčšiť, alebo odtlačiť. Informácie sú vytlačené v číslach, pričom každé číslo obsahuje stovky informácií. Technológia TP dokáže ovplyvniť látku (vodu, vzduch ...) tak, aby prinášala prospech v oblastiach našej pohody, nálady a zdravia. Informačný proces neutralizuje negatívnu radiáciu a informačnú kontamináciu, ktorá je na rozdiel od kvantifikovateľného chemického znečistenia ešte nevnímateľná.

Profesor fyziky a vedec Dr. Yuri Yatsko ďalej vysvetľuje: "Všetko má určitú vibráciu”. Vibrácie sa dajú zaznamenávať a prenášať na iný objekt." Technológia, ktorá to umožňuje, nie je nová; bola vyvinutá v predchádzajúcom storočí. Používa zariadenie nazývané Chembuster, ktoré dokáže prenášať informácie bez obmedzenia. Môže sa použiť na prenos myšlienok, želaní a dokonca aj účinnosti liekov.“

Srdce i9 fľaše

Srdce i9 fľaše leží v „informačnom štítku“, ktorý vyrába svetovo známe laboratórium Poznik (TP Technology). i9 informovaná fľaša používa informačný štítok na zmenu štruktúry vody a obnovenie jej pôvodných vlastností. Robí to tak, že rozdeľuje zhluky molekúl na menšie jednotky a pridáva energický potenciál do vody, čo znamená, že povzbudzuje vodu (čím vytvára štruktúrovanú vodu). Informovaná fľaša i9 umožňuje, aby voda zmenila svoju genetickú toxicitu, zabezpečila kvalitnú absorpciu živín bunkovými membránami a urýchlila regeneráciu. Takáto i9 voda potom zaručuje lepšiu hydratáciu a silnejšie bioenergetické pole.

Vo všeobecnosti informovaný výrobok je výrobok s pridanými informáciami, ktorý má pozitívne účinky a ovplyvňuje životnú energiu.


Upozornenie: i9 informovaná fľaša priamo neovplyvňuje biochemické vlastnosti vody. Výrobky i9 sa predávajú na sebazdokonaľovanie a relaxáciu. Žiadne vyhlásenie uvedené na oficiálnej webovej stránke, iných materiáloch a informáciách poskytnutých akýmkoľvek zamestnancom alebo predajcom i9 by sa nemalo chápať ako tvrdenie alebo vyjadrenie, že tieto výrobky sú určené na použitie pri diagnostike, liečbe, zmierňovaní alebo prevencii chorôb alebo akýchkoľvek iných zdravotných stavov a v žiadnom prípade nemá za cieľ nahradiť vhodné lekárske rady. Názory zákazníkov neboli hodnotené orgánom pre potraviny a zdravie. Účinok fľaše i9 na vodu závisí od kvality pitnej vody, ktorá sa používa. Spoločnosť i9 nepreberá žiadnu zodpovednosť ani riziko spojené s používaním tu opísaných produktov. Neposkytujeme žiadnu záruku, vyjadrenú alebo predpokladanú, inú ako to, že materiál je v súlade s platnými štandardnými špecifikáciami.


 

Newsletter

Majte vždy informácie z prvej ruky vďaka newslettru!

Meno:

Priezvisko:

* E-mailová adresa: