Čo znamená i9 informovaná?


i9 v pôvodnom názve a jeho doslovnom preklade znamená INFORMED GLASS- informované sklo.

Názov "i9 informovaná" súvisí predovšetkým s jej výbavou silného informačného kódu v srdci i9 fľaše. Ten je nositeľom niekoľko tisíc starostlivo vybratých súborov a sád informácií s pozitívnou vibráciou, akou je hudba, prána, modlitby, mantry, vibrácie slov, farieb a mnoho ďalších. Všetky tieto informácie boli zhromažďované a prevedené do funkčného stavu informačných sád počas niekoľkých desiatok rokov neustáleho výskumu. Cez technológiu informovania Poznik TP boli aplikované do i9 štítku. Jeho hlavnou a silnou schopnosťou je ovplyvňovať siete spojených molekúl a pôsobiť na štruktúru vody, čím dochádza k jej revitalizácií. Robí to tak, že pridáva energetický potenciál (produkujúc štruktúrovanú vodu) a čistí informácie uchovávané kontaminujúcimi látkami.
V skratke povedané: i9 fľaša prispieva k zvýšeniu životaschopnosti a vyváženiu úrovne energie, prostredníctvom technológie TP a účinku chromoterapie.
 

Nahliadnite do sveta i9 informovanej fľaše a nechajte sa inšpirovať

 

 

Zdroj i9living

 

i9 fľaša uchová vašu vodu živú

Technológia informovania (Poznik TP) zabraňuje škodlivým vplyvom prostredia, ako sú vystavenie magnetizmu, elektrickému prúdu, mobilnému žiareniu, rôznym negatívnym vibráciám a podobne. Séria testov ukázala, že špecifické informačné kódy neutralizujú negatívne vplyvy tým, že neustále interagujú s obsahom fľaše. To platí aj pre položky, ktoré sú skenované červenými laserovými zariadeniami v pultoch predajní, ktoré negatívne ovplyvňujú energetické hodnoty potravín a nápojov.

Newsletter

Majte vždy informácie z prvej ruky vďaka newslettru!

Meno:

Priezvisko:

* E-mailová adresa: