Osobná ENERGETICKÁ KARTA s dopravou zdarma

KOD 036
2021-07-27

119,90€ 129,90€

Energetická karta - je unikátny produkt laboratória Poznik vytvorený pre osobné použitie.

Jej hlavnou úlohou je podporovať životné procesy a pomáhať zvládať životné situácie. Napomáha vyvažovať informačno-energetický potenciál.

V prítomnosti tejto karty sú podporované komplexné procesy, rovnováha a obnova vitálnych procesov.

Nosí sa na ľavej časti teľa, ideálne vo vrecku hornej časti tela.

  • Množstvo
  • Do košíka
Dostupnosť: Skladom
Kód produktu: KOD 036


Osobná ENERGETICKÁ KARTA - podporuje životné procesy a pomáha zvládať životné situácie.

Karta je nosičom rôznych foriem číselných kódov, ktoré sú tvorené rôznymi farbami a tvarmi. Prostredníctvom špeciálneho procesu je každá karta naplnená minimálne 300.000 informáciami z rôznych oblastí spojených s ľudskými bytosťami, históriou, starovekými znalosťami a moderným poňatím.

Charakteristickou vlastnosťou karty je, že jej funkčnosť je obsiahnutá v procesoch úmerne. Vyvažuje informačno-energetický potenciál.
Náš pocit pohody a schopnosti odpovedať je silne závislá na rovnováhe - harmónií procesov v tele a vplyvov, ktoré prijímame z okolia alebo vo všetkých formách odozvy okolia na naše aktivity.

Obsahuje pozitívne informácie a skúsenosti z mnohých oblastí a riadi procesy, ktoré sú prospešné pre jednotlivca a spoločnosť.

Zhrnutie: Karta obsahuje špecifický súbor informácií, ktorý zabezpečuje, že prírodné zákony a procesy pracujú v prospech slobodnej vôle a správnych rozhodnutí.


TECHNOLÓGIE Poznik boli ocenené viac ako 90 medzinárodnými oceneniami za svoj inovatívny prístup v oblasti zdravého životného pocitu, pohody zlepšením harmónie a rovnováhy a jej vplyv na kvalitu života (viac informácií nájdete na www.poznik.com).

Ako všetko v našej časti Vesmíru, aj ENERGETICKÁ KARTA má svoju silnejšiu a slabšiu stranu. Karta je označená ukazovateľom, ktorá strana karty poskytuje 50%- ný potenciál a ktorá 100%- ný potenciál (každý z nás je jedinečný a každému vyhovuje iná intenzita pozitívnych vibrácií).


Keď kartu používate prvýkrát, jej kontakt s telom by mal byť na 50%-nej sile (zadná strana karty);  Ak  sa potom cítite dobre, môžete kartu otočiť a využívať jej 100%-ný potenciál.
Karta funguje, akonáhle sa priloží na telo čím vyvažuje informačno energetický potenciál. Na základe špeciálnych skúmaní a meraní Technológií Poznik, odporúčame používať kartu s cieľom ovplyvniť procesy a pocit pohody držaním karty na chvíľu v ľavej ruke alebo jej umiestnením na ľavú časť Vášho tela. Tým získa ľavá polovica tela informáciu, zatiaľ čo pravá tieto vlastnosti nemá.
Život s kartou je príjemnejší, pretože každý môže mať úžitok z dodatočnej pomoci a podpory ako pri vykonávaní bežných úloh, tak v situáciách, kedy má nedostatok energie a vysokú mieru stresu.


Rozhodnutie pre kúpu informovanej ENERGETICKEJ KARTY je dobrým rozhodnutím a výhodou pre tých, ktorí veria v jej schopnosti.