Život sa rozvíjal v oceánoch a prostredníctvom vývoja sa jeho časť prispôsobila životu na zemi. Počas celého vývoja voda bola a nikdy neprestala byť najdôležitejšou vecou v našom živote, pretože aj my sa skladáme predovšetkým z vody.
 

Vlastnosti vody

Kvality a anomálie vody sa prispôsobili na udržanie života na Zemi, ale niektoré jeho charakteristiky sú stále zahalené tajomstvom a čakajú na vedecké vysvetlenie. Voda je jedinou látkou, ktorá je predmetom neustálej transformácie pri pravidelnom prechádzaní atmosférou (tzv. kolobeh vody). Tento prirodzený cyklus umožňuje vode, aby sa samočistila.
 
Na svojej ceste k nám dostane voda negatívne aj pozitívne črty, ktoré ovplyvňujú spôsob, akým sa molekuly pohybujú a viažu. V prírode sa voda pohybuje cez skaly a vodopády, ktoré víria a "rozbíjajú" jej molekulárnu štruktúru znovu a znovu.
 
Počas tohto procesu sa zhluky molekúl vody rozpadajú na menšie zhluky, povrchové napätie sa mení a voda teraz dostáva energický potenciál, čo znamená, že sa stáva "živou" (takzvaná "štruktúrovaná" alebo "žijúca" voda).
 
Jedno z najväčších tajomstiev vody spočíva v jej pamäti, ktorá má moc ovplyvniť jej molekulárnu štruktúru. Prvý človek, ktorý odfotografoval pamäť vody, bol Dr. David Schweitzer, ktorý dokázal, že voda je vybavená kvalitami kvapalinovej frekvenčnej pamäte. Dr Masaru Emoto, dnes jeden z najznámejších výskumníkov, vystavil vodu rôznym vonkajším pozitívnym a negatívnym vplyvom, skryštalizoval ju a fotografoval pomocou špeciálnej techniky.
 
Voda z vodovodu alebo fľašková voda je veľmi znečistená kvôli neprirodzenému vystaveniu v potrubiach obsahujúcich olovo, azbest, plast a rôzne chemikálie. Chemicky a v zmysle frekvencie takáto voda nemá energiu kvôli svojmu neprirodzenému pohybu.
 
Vzhľadom na silnú molekulárnu štruktúru takáto voda preniká do bunkových membrán s ťažkosťami, čo vedie k neschopnosti dodávať bunke potrebné živiny. To ovplyvňuje naše zdravie, imunitný systém a našu energiu, ktorú používame pri každodenných činnostiach.
 
 

Voda a jej kontaminácia

Tajomstvo života sa ukrýva v správnej výžive buniek a ich schopnosti zbavovať sa odpadu a toxínov. Vedeli ste, že napriek očisteniu pitnej vody v nej stále ostanú informácie o jej nečistote?
 

Chemická kontaminácia

Voda môže byť počas jej cesty od prameňa až po konzumenta znečistená rôznymi pesticídmi a jedmi z prírody, kvôli čomu musí byť pred pitím chemicky ošetrená (pomocou chlóru alebo podobných látok, odstránia sa tým baktérie a iné kontaminanty).
 

Kontaminácia frekvenciou

Kvôli svojej dvojpólovej molekulárnej štruktúre, ktorá slúži ako základ kryštalického usporiadania, voda zaznamenáva frekvencie z ostatných látok, s ktorými príde do kontaktu. Tieto frekvencie sú uložené v jej mikroštruktúre. Normálna voda si zachová elektromagnetické frekvencie kontaminantov, ktoré ju raz znečistili aj napriek tomu, že bola potom očistená. Jednoduchý spôsob, ako overiť toto tvrdenie je pozorovanie kvapky vody pod mikroskopom. Na tejto kvapke uvidíme deformovanú vonkajšiu membránu, spolu s deformáciou vnútornej štruktúry.
 

Kontaminácia energiou

Výskumy ukázali, že voda z vodovodného kohútika neobsahuje prakticky žiadne biofotóny. Biofotóny sú vlastne "drobné telá energie" a nachádzajú sa v každom živom organizme, rovnako ako aj v ostatných prírodných elementoch. Biofotóny sú veľmi slabé elektromagnetické vlny svetla. Sú vyžarované všetkými živými bunkami rastlín, zvierat a ľudí, no nie je možné vidieť ich voľným okom. Dokážeme ich zmerať len pomocou špeciálnych prístrojov. Dokonalý, súdržný zhluk molekúl vody dokáže túto energiu preniesť rovno do buniek nášho tela. Biofotóny spúšťajú chemické reakcie v bunkách v správny čas a na správnom mieste. Vytvárajú takzvanú auru, čiže bioenergické pole, ktoré obklopuje všetky živé organizmy, vrátane vody a je vždy prítomné v podobe fyzického tela.
 

 

Voda, kľúčová zložka ľudského tela

99% molekúl v ľudskom tele je tvorených vodou, približne 70% nášho tela je voda, náš mozog sa skladá až z 80% vody, zatiaľ čo naša krv a plazma je z 90% voda, zuby sú 10-13% vody, obličky 83 % ... Voda je kľúčovou súčasťou buniek, tkaniva a telesných tekutín.
 
Tajomstvo života spočíva v správnej bunkovej výžive a schopnosti buniek likvidovať odpad a toxíny. Aby boli schopné prijímať potrebné živiny, bunky sú v neustálom kontakte s vodou. Voda reguluje metabolizmus, trávenie, krvný obeh, reprodukciu buniek, posilňuje imunitný systém tela, prenáša informácie po celom tele a udržuje telesnú teplotu.
 
Naše zdravie a starnutie sú priamo spojené s kvalitou obsahu vody v našom tele.
 
Molekulárna štruktúra vody je pre ľudské telo veľmi dôležitá. Prostredníctvom neustáleho vystavenia vode sú bunky schopné absorbovať potrebné živiny. Čím väčšie sú zhluky molekúl vody, tým ťažšie je pre nich preniknúť do bunkových membrán. Výsledkom je, že voda nedokáže dostatočne zásobovať bunky vhodnými živinami ani odstrániť ich toxíny. Keď živiny, spolu s vodou, nie sú schopné vstúpiť do buniek, bunky sa nakoniec dehydratujú a zahynú kvôli kontaminácii vlastným odpadom.
 
To ovplyvňuje telo, ktoré následne spotrebuje viac energie na udržanie svojho imunitného systému a procesov spojených s metabolizmom živín. Výsledkom je, že naše zdravie a náš imunitný systém, ako aj naše energetické úrovne sú ohrozené.
 
Prvé príznaky zhoršujúceho sa zdravia sa objavia, keď telo stratí 5% svojho obsahu vody. Známky smädu naznačujú, že obsah vody v tele nie je dostačujúci, čo je pre zdravie veľmi nebezpečné. Nedostatok vody v tele vedie k predčasnému starnutiu a slabšiemu imunitnému systému, čo môže viesť k rôznym chorobám. Nedostatočné množstvo vody ovplyvňuje aj krátkodobú pamäť, logické myslenie a schopnosť sústrediť sa.
 
Viac ako 70% ľudí trpí chronickou dehydratáciou, zatiaľ čo viac ako 30% trpí nefunkčnosťou mechanizmu smädu, pretože pocit smädu omylom zamenia za pocit hladu. Každá dehydratácia spomaľuje metabolizmus organizmu. Dokonca aj najmenší nedostatok vody spôsobuje únavu. Z tohto dôvodu sa voda musí piť aj v prípade, že človek nepociťuje smäd. Nedostatok vody narušuje rovnováhu obehu vody v tele, čo ďalej spôsobuje nahromadenie metabolitov, ktoré môžu viesť k intoxikácii alebo dokonca k smrti.
 
Ľudské telo sa skladá z rôznych typov buniek, ktoré rastú a rozdeľujú sa len v prípade potreby. Keďže ich životnosť je do značnej miery obmedzená, rozdelenie buniek, ktoré vytvára nové bunky, je nevyhnutné, pokiaľ ide o regeneráciu tkaniva a ochranu zdravia. Z rôznych dôvodov môže nadmerné rozdelenie a akumulácia buniek niekedy viesť k množstvu ochorení. Ľudský organizmus je vyrobený z miliárd buniek, ktoré si vymieňajú informácie o ich stave.
 
Živá voda čistí bunky. Čistená bunka je zdravá bunka, zdravá bunka vytvára zdravé orgány, zdravé orgány vytvárajú zdravé telo. Regeneračný obrat závisí od kvality vody.
 

Newsletter

Majte vždy informácie z prvej ruky vďaka newslettru!

Meno:

Priezvisko:

* E-mailová adresa: