Spolupráca i9 & TreeSisters so zámerom zalesňovania
  • Dátum pridania: 29.03.2021
Podporme svet, v ktorom je normálne, aby každý chránil a obnovoval prostredie, v ktorom žije. Pri príležitosti oslavy Svetového dňa vody, ktorý má už od roku 1993 svoje pevné miesto v kalendári, a to 22. marca, vznikla výnimočná spolupráca medzi spoločnosťou i9 a britskou charitatívnou organizáciou TreeSisters.

Prečo TreeSisters?

TreeSisters je globálna sieť, ktorá zameriava svoju pozornosť na spoločenské zmeny a opätovné zalesňovanie. Každý mesiac venuje prostriedky na obnovu tropických pralesov ako vyjadrenie kolektívnej starostlivosti o našu planétu.
Iniciatíva je zároveň posolstvom pre ženy, aby si dovolili vstúpiť do prirodzenej úlohy vodkyne v oblasti ochrany prírody a tak podporili posun identity ľudstva od konzumného správania k obnovujúcemu. Dôležitá je pri tom rovnováha medzi vnútornou a vonkajšou, duchovnou a praktickou, behaviorálnou a ekologickou cestou k tejto zmene.
Základom projektu je vzdelávanie verejnosti v oblasti ochrany, obnovy a zlepšovania fyzického a prírodného prostredia s osobitným zameraním na ženy. TreeSisters doteraz financovala výsadbu viac ako 15 miliónov stromov na 12 miestach sveta, v Brazílii, Borneu, Kamerune, Indii, Keni, Mozambiku, Madagaskare, Nepále a Západnej Papue.

 

Vyšší zmysel

Ideou TreeSisters je, aby ľudstvo opäť precítilo potrebu vrátiť prírode to, čo nám dala a to, čo sme si od nej vzali. Víziou organizácie je viesť ľudí k pocitu integrity s prostredím, v ktorom žijeme a vychovávame ďalšie generácie, aby sme si opäť našli vzťah k prírode a prírodným zdrojom. Základom je porozumenie toho, že sa musíme opäť spojiť s prírodným svetom, aby sme našli našu vnútornú podstatu a význam našej existencie na tomto svete ako ochrancov života.

Dlhodobý cieľ, ktorý nie je nereálny!

Cieľom organizácie je dosiahnuť výsadbu 1 miliardy stromov ročne prostredníctvom mesačných, jednorazových a partnerských darov.
 

Čo má spoločné i9 a TreeSisters?

Ako už viete, jedným z pilierov filozofie Informovanej fľaše je udržateľnosť životného prostredia, ktoré je vystavované enormnej devastácii vďaka ľudskej činnosti a masovej výrobe. i9 informovaná fľaša je vyrobená z kvalitného skla a jej používaním tak jej majiteľ redukuje prípadný odpad, ktorý vzniká na zemi v súvislosti s konzumáciou nápojov zabalených do plastových fliaš, na výrobu  ktorých sa ročne použijú zhruba 3 milióny ton plastu. Menej ako 1% všetkého plastu sa recykluje a 99% plastov sa spaľuje alebo končí na skládke.
Z dôvodu pocitu potreby zapojiť sa intenzívnejšie do aktivít zameraných na ochranu našej planéty vznikla spolupráca, ktorej podstatou je produkcia “novej zelenej pokrývky” pre našu zem vďaka vysádzaniu nových stromov.

Ako sa môžete zapojiť do pomoci VY?

Každá rodina, každý jednotlivec môže participovať na ochrane planéty. Od malých každodenných činností, ktoré robia prostredie čistejším až po vedomé zaobchádzanie so spotrebou materiálov, ktoré sú v prírode nerecyklovateľné.

Pridajte sa k iniciatíve aj vy! S každou i9 fľašou vo vašej rodine za vás organizácia TreeSisters vysadí jeden strom v niektorej z oblastí, ktoré potrebujú vdýchnuť nový život.

1 i9 FĽAŠA = 1 ZASADENÝ STROM

 

Zapojte do pomoci aj svojich blízkych, hovorte o projekte a šírte ďalej myšlienku, ktorá dá našej zemi nové pľúca, živočíšstvu nový priestor pre život a bohatú biodiverzitu a nám ľuďom čerstvý vzduch.

Každý z nás môže pomôcť, bez rozdielu.

i9 & TreeSisters 2021