Ryža v i9 informovanej fľaši celých 18 dní pod paľbou WIFI žiarenia s negatívnym výrokom.
  • Dátum pridania: 29.04.2020


Nechali  sme sa inšpirovať a spravili sme jednoduchý test v informovanej fľaši s vodou a ryžou. Výsledok nás opäť presvedčil.

Podobný test robil svetoznámy japonský výskumník Masaru Emoto, ešte koncom 90 rokov. Našim zámerom bolo vystaviť vodu s ryžou nepriaznivým vibráciám a negatívnemu výroku, ktorý mal negatívne umocniť toto energetické pole.

Pozorovali sme rozdiel a zmeny ryže v informovanej fľaši s jej plnou funkčnosťou, teda s informačným štítkom a vo fľaši bez funkčného štítku. Práve spomínaný štítok robí z tejto fľaše funkčnú fľašu, čím sa odlišuje od bežnej sklenenej nádoby.


 Postup bol nasledovný:

1, Do dvoch rozdielnych i9 fliaš sme dali surovú ryžu a zaliali rovnakým množstvom vody

2, Jedna i9 fľaša bola originál a druhá neobsahovala informačný štítok laboratória POZNIK

3, Obe fľaše sme postavili na zapnutý  WIFI router, ktorý pracuje s frekvenciou 2,4 GHz.

4, Pod obe fľaše sme umiestnili lístoček s výrokom NENÁVIDÍM, ktorý ma po stránke informačnej deštrukčný charakter.

5, Celý test spočíval v pozorovaní ryže počas doby 18 dní.


Výsledky podľa dní

1. DEŇ

Zahájenie testu.
7. DEŇ

Po týždni vidno rozdiel. Vo fľaši bez štítka nedokáže ryža hydratovať vodu. 


10. DEŇ

Tento stav stále pretrváva.


13. DEŇ

Prvé náznaky ako ryža vo fľaši bez štítka mení svoj tvar vplyvom rozkladného procesu.


14. DEŇ

O jeden deň neskôr vidieť výraznú zmenu tvaru zrniek ryže vo fľaši bez informačného štítku.


18. DEŇ

Ukončenie testu.

Ryža vo fľaši bez informačného štítku celkom podľahla rozkladnému procesu na rozdiel od ryže v i9 informovanej fľaši. 


ZÁVER:

Technológia POZNIK, je viac stupňový proces, ktorým sa kóduje resp. informuje štítok na i9 informovanej fľaši. Jeho pozitívne účinky na proces hydratácie a vyladenia bio - informačného poľa sú zjavné aj pri tomto domácom teste. Pokiaľ máte wifi router môžete vyskúšať i u Vás doma.

Text a testy informovanaflasa.sk