Čo je kineziológia?
  • Dátum pridania: 24.07.2018

Kineziológia je vedecký výskum pohybu tela. Rieši fyziologické, biomechanické a psychologické mechanizmy pohybu. Veľmi zaujímave je zadefinovanie kineziológie z pohľadu Austrálskej asociácie kineziológie:

"Kineziológia zahŕňa holistické zdravotné disciplíny, ktoré používajú jemné umenie monitorovania svalov, aby sa získal prístup k informáciám o blahu človeka. Pochádza zo 70. rokov 20. storočia a spája v sebe Západné techniky a Východnú múdrosť, aby podporovala fyzické, emocionálne, mentálne a duchovné zdravie. Kineziológia identifikuje prvky, ktoré oslabujú prirodzené vnútornú energiu tela a umožňuje prístup k zvyšujúcemu životnému potenciálu jedinca."

Do štúdie ľudského a zvieracieho pohybu sa zahŕňajú merania zo systémov snímania pohybu, elektrofyziológie svalovej a mozgovej činnosti, rôznych metód na monitorovanie fyziologických funkcií a ďalšie behaviorálne a kognitívne výskumné techniky.

Kineziológia, jednoducho povedané, pomáha obnoviť rovnováhu v tele. Keď je vaše telo v rovnováhe, je pre vás jednoduchšie nájsť cestu k vlastnej múdrosti, takže môžete vykonávať jasné rozhodnutia v súlade s vaším vnútrom.

Ako funguje kineziológia?

Kineziológia funguje prostredníctvom priameho prístupu k svalovej spätnej väzbe vášho tela (cez svalové testovanie). Množstvo ľudí sa obráti na kineziológa, ak sa cítia obmedzený rozprávaním o svojich problémoch. Kým rozprávanie je terapeutické (najmä s kvalifikovaným terapeutom, poradcom alebo trénerom), kineziológia preniká do tela, aby našla, liečila alebo posunula príčinu nerovnováhy. Vzhľadom k tomu, že emócie sú zadržiavané v tele, kineziológia je silnou modalitou, ktorú jednoducho musíte vyskúšať na vlastnej koži.

Kineziológia je jedným z vedeckých testov, ktoré sa používajú v TP technológiách.