i9 informovaná fľaša a jej Technológia si musela počkať na vhodnú dobu
  • Dátum pridania: 06.11.2020

Časopis Vitalita, november 2020


i9 informovaná fľaša a jej technológia si musela počkať na vhodnú dobu

Tento článok je písaný z lásky a s úctou k vesmírnym zákonom a životu ako takému. Rád by som vám v ňom priblížil výrobok, ktorý sa v dnešnej prebúdzajúcej sa dobe stal pre mnohých funkčným pomocníkom.

Tento produkt je známy pod svojím názvom „i9 informovaná fľaša“, ktorá harmonizuje vodu. Jej funkčnosť, zámer a filozofia odráža samotný charakter jej tvorcu. Preto je na mieste otázka, kto vlastne stojí za týmto výrobkom a s akým zámerom ho vytvoril.

Človek, ktorý je tvorcom tejto, ale aj mnohých ďalších nadčasových pomôcok dnešnej doby, je dnes už 87-ročný neúnavný bádateľ Vili Poznik, prezývaný tiež „Slovinský Nikola Tesla“. Človek, pre ktorého je najväčším životným motívom pomáhať ľudom vylepšiť kvalitu vody, jedla, vzduchu a hlavne zdravia. Život ho doviedol k širokému poznaniu zákonitostí vesmíru a podporil ho v jeho vedomej práci s tým, čomu hovoríme informácia. Pomocou informácií vytvára nové riešenia podporujúce zdravie a vitalitu všetkých živých bytostí už viac ako 50 rokov. So svojím tímom už v 80. - 90. rokoch získaval ocenenia na medzinárodných inovátorských sympóziách. Avšak, v tej dobe ešte väčšina bežného trhu nebola otvorená a prístupná takejto novodobej technológii. 

Základom celej jeho práce je harmonizácia molekúl vody vplyvom prenášaných informácií, ktoré v celom procese dokáže detegovať a správne zachytiť. Následne doslova uloží tisíce súborov informácií s vyššou vibráciou do rôznych médií, akým je aj štítok vsadený do srdca i9 informovanej fľaše. Samotný prenos realizuje pomocou orgónových žiaričov, ktorých princíp už v minulom storočí sformuloval Wilhelm Raich. Takto obohatený výrobok sa stáva doslova nosičom a žiaričom pozitívnych vibrácií.


VILI POZNIK, Laboratórium Celje, Slovinsko

Prečo toto všetko prichádza do dnešnej doby? Všetko vo vesmíre sa snaží dostať do rovnováhy. To je základný zákon celého vesmíru. Tak, ako vznikajú technológie poškodzujúce životné prostredie, sú medzi nami aj ľudia ako Villi Poznik, ktorého vynálezy zase zmierňujú ich dopady a tým opäť len vyvažujú nerovnováhu. Sám Vili prišiel k poznaniu, ktoré zhrnul do výroku:

„Všetko, čo nás obklopuje a z čoho sme tvorení, sú súbory vibrácií a informácií, ktoré sú prenášané a šírené týmito vibráciami.„

Práve zmena informácií a vibrácií je dobre pozorovateľná na vode. Aj my sami sme z viac ako 70 % tvorení vodou. Voda je výborným nositeľom informácie. Cez vodu nielenže môžeme laboratórne otestovať vplyv informácií, ale rozdiel je vnímateľný aj v samotnej chuti. Voda ovplyvnená takýmto spôsobom cez i9 fľašu zmení jej chuťový vnem. Doslova, ak by som tú zmenu pretavil do slov, použijem pojmy ako jemnosť, hladkosť, ľahkosť, či plnosť pociťovanú pri jej pití. Podľa rôznych testov, podotýkam, stále ešte vnímaných ako nevedeckých, dochádza k pozorovateľným zmenám. Analýzou vody v informovanej fľaši sa pomocou GDV kamery zistili vyššie emisie biofotónov, dokonca o viac ako 6 %. Fotením kryštálov zamŕzajúcej informovanej vody metódou japonského vedca Masaru Emota, došlo k vytvoreniu krásneho harmonického obrazca kryštálu vody.


RESEARCH LABORATORY Ernst F. Braun & Sarah Steinmnn
Mystic Studio, Uttigen, Švajčiarsko

i9 informovaná fľaša je jedným z Poznikových produktov, ktorý zabezpečí revitalizáciu vody. Prijímanie tzv. „živej vody“ v rámci pitného režimu sa môže veľmi pozitívne prejaviť na viacerých úrovniach nášho organizmu.

Fľaša je vyrobená zo skla, ktoré neovplyvňuje informáciu uloženú vo vode, a preto je najvhodnejším materiálom. Zátka i vonkajšia ochrana fľaše je z  potravinárskeho silikónu. Je dostupná v 9 farebných variantoch s objemom 650 ml, čo je na sklenenú fľašu optimálny objem.


    Na záver mi nedá nespomenúť náš spoločný zámer. Pre tvorcu Viliho Poznika je prvoradým cieľom pracovať s úmyslom najvyššieho spoločného dobra. V súčinnosti s jeho poslaním sa nesie aj naše posolstvo prehlbovať a šíriť poznanie v tejto oblasti a pomocou informovaných výrobkov zlepšovať a podporovať kvalitu života ľudí u nás. Som vďačný, že sa mi pred pár rokmi podarilo nadviazať spoluprácu s pánom Poznikom a predstaviť jeho produkty aj na našom trhu. Ak by ste sa chceli dozvedieť viac, prípadne máte záujem o i9 fľašu či iné produkty, navštívte nás na stránke www.informovanaflasa.sk alebo u našich distribútorov.

Ľuboš Bielčik,
Dodávateľ produktov POZNIK na slovenský trh